Adatvédelmi elvek

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét arra, hogy honlapunk felkeresése esetén az Ön IP-címe regisztrálásra kerül, amely azonban nem teszi lehetővé, hogy hozzáférhessünk az Ön személyes adataihoz, tekintettel arra, hogy az adatvédelmi törvény értelmében azokat az Ön Internet-szolgáltatója még kérésünkre sem adhatja ki részünkre.
Ugyanakkor ezeket az adatokat különféle statisztikák és elemzések készítésére felhasználjuk annak érdekében, hogy honlapunkat illetve az azokon nyújtott szolgáltatásokat folyamatosan fejleszteni tudjuk. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy esetleges rendőrségi megkeresés kapcsán az IP címet ki kell adnunk. (A hozzászólásokat a saját felelősségére írja!)
Szeretnénk tájékoztatni arról is, hogy honlapunk az Önnel történő első kapcsolatfelvétel során egy kis fájlt, ún. "cookie"-t helyez el az Ön számítógépének merevlemezén annak érdekében, hogy honlapunk másodszori illetve további felkeresése esetén annak letöltése és az azon történő barangolás az Ön számára gyorsabbá és egyszerűbbé váljon.

Amennyiben Ön azt észleli, hogy az Ön nevében bárki Önre vonatkozó személyes adatot szolgáltatott ki részünkre, kérjük haladéktalanul értesítsen bennünket e körülményről. Ezen értesítés beérkezését követően nyomban gondoskodunk az Ön nevében kért szolgáltatás, illetve az Ön adatainak törléséről, kivéve ha Ön ettől eltérő nyilatkozatot tesz.

Az oldalon szereplő közérdekű információkat az önkormányzatok, az Országos Választási Iroda, az Országgyűlés hivatalos oldalairól vagy a képviselők személyes honlapjairól gyűjtöttük össze.

Az oldalon szereplő adatok közérdekűek, de előfordulhat, hogy egyes információk sérthetik az Önök személyes jogait. Több lehetőség nyílik az oldalon jelezni mindezt, azután korrigáljuk azokat. Látható, hogy egyes adatlapok hiányosak, ezért arra kérjük Önöket, biztosítsák számunkra mindezen információkat (rövid életrajz, e-mail cím, fogadórák időpontja és helyszíne és egy portrékép) a rendszer tökélesítése, az állampolgárok közérdekű információkhoz jutásának joga érdekében.


1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Kivonat)
Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról a következő törvényt alkotja:

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A törvény célja
1. §
(1) E törvény célja annak biztosítása, hogy - ha e törvényben meghatározott jogszabály kivételt nem tesz - személyes adatával mindenki maga rendelkezzen, és a közérdekű adatokat mindenki megismerhesse.
...

Értelmező rendelkezések


III. fejezet

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA

19. §
(1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben - ideértve a gazdálkodásával kapcsolatos ügyeket is - köteles elősegíteni a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
(2) Az (1) bekezdésben említett szervek rendszeresen közzé vagy más módon hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, a birtokukban lévő adatfajtákra és a működésükről szóló jogszabályokra vonatkozó - adatokat. E szervek hatáskörében eljáró személyek neve és beosztása - ha törvény másként nem rendelkezik - bárki számára hozzáférhető, nyilvános adat.


Adatvédelmi nyilvántartás

28. §
(1) Az adatkezelő köteles e tevékenysége megkezdése előtt az adatvédelmi biztosnak nyilvántartásba vétel végett bejelenteni
....

29. §
(1) Az adatkezelő az első nyilvántartásba vételkor nyilvántartási számot kap. A nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni. ....

30. §
Nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely
g) a sajtótörvény hatálya alá tartozó társaságok és szervek olyan adatait tartalmazza, amelyek kizárólag saját tájékoztatási tevékenységüket szolgálják;
Adatvédelmi elvek | Moderálási elvek | Rendszerismertető | Impresszum | Kapcsolat | Created by Art Legion Kft. | Honlapüzemeltetés, tárhelyszolgáltató: Euro Bioinvest Kft.